Trivselregler

Föreningens mål är att alla vi som bor på Lindgården ska känna trygghet och gemenskap. Därför har vi upprättat dessa trivselregler.

För vilka gäller reglerna?

Dessa regler gäller för bostadsrättsinnehavare och hyresgäster. Ordningsreglerna gäller för alla familjemedlemmar liksom inneboende eller gäster. Det inkluderar även exempelvis hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Våra trivselregler gäller också för andrahandshyresgäster.

Sammanfattning av våra trivselregler

  • För allas trivsel så är rastning av hundar samt lösa katter inom bostadsområdet förbjudet. Plocka upp efter ditt djur om det av misstag skulle ske något.
  • Kasta inte cigarettfimpar på marken.
  • Biltrafik på gården är förbjudet. Parkering av bilar på fastighetens tomt, vid annat fall än vid ur- och pålastning, är inte tillåtet. Att parkera sin bil i gränden mellan gårdarna är en säkerhetsrisk, gränderna mellan gårdarna skall hållas fria för räddningstjänstens fordon vid behov.
  • Förvaring av mopeder eller motorcyklar i fastighetens lokaler (såsom cykelrum etc) är inte tillåtet.
  • Är det fullt i sopnedkastet så ställ inte soppåsen nedanför sopnedkastet.
  • Oljud: Vanligt ”oljud”, till exempel borra för en tavla, får utföras vardagar 8–19 och helger 11-19.
  • Renovera lägenheten? Visa dina grannar respekt. Bilning och andra mycket bullriga arbeten får inte ske före klockan 08:00 och efter kl 16:00 på vardagar. Och inte före kl 11:00 och efter kl 15:00 på helger.
  • Ombyggnation i lägenheten. Mindre förändringar i lägenheten får göras efter egna önskemål. Du får till exempel måla, tapetsera, lägga nya golv sätta upp skåp eller byta ut vitvaror i köket. Om du planerar större ingrepp måste du söka tillstånd i god tid hos styrelsen. Med större ingrepp menas bland annat sådant som påverkar väggar som är bärande i huskroppen samt VVS. Samtliga större ingrepp samt el- och VVS arbeten ska utföras av en fackman, i övrigt gäller att det ska utföras fackmannamässigt.
  • Vi är en ekonomisk förening. Skadegörelse på fastighet och egendom drabbar oss boende ekonomiskt. Medverka därför till att hålla ordning och därmed kostnader nere.