Styrelsen

Vill du komma i kontakt med någon i föreningens styrelse är det enklast om du skickar ett mail till: styrelsen@lindgarden.net

Styrelsen Brf Lindgården 19-20

Brf Lindgårdens styrelse blev vald vid årsstämman 22 maj 2019.

Tobias FagerlundLedamot, ordförande
Lennart SigebrantLedamot
Emma-Lisa Runius Ledamot, vice ordförande
Gudrun WessnertLedamot, sekreterare
David HamedaniLedamot
Kristofer PetraeusLedamot, kassör
Jimmy EkmanLedamot
Miriam BernieriSuppleant
Ola HjortstenSuppleant

Valberedning
Sara Lindhagen, Nashat Zakholi och Erika Svensson.