Ekonomisk förvaltning

Förvaltning i Östersund AB (ägs av Riksbyggen) sköter den ekonomiska och administrativa förvaltningen för BRF Lindgården. Här ingår bland annat avisering av hyror och avgifter, bokföring och deklarationer.

Har du ekonomiska frågor om din lägenhet eller om din avgift/hyra tar du kontakt med  Förvaltning i Östersund. 

Hemsidan: www.rbekonomi.se/kontakt
E-post: kundtjanst@rbekonomi.se
Telefon: 010 – 175 71 00 (telefontid kl 9:00-12:00)
Postadress: Förvaltning i Östersund AB, Box 84, 831 21 Östersund

Obetald avgift/hyra

BRF Lindgården har inga betalningspåminnelse utan förseningar genererar ett inkassokrav på en gång. Om du inte har betalt din avgift/hyra skickas ett inkassokrav ut ca 15 dagar efter att skulden förfallit. Efter att du har fått ett inkassokrav har du 8 dagar på dig att betala sin skuld (eller bestrida kravet). Görs inte det drivs ärendet vidare.