Grovsopor

Insamling av grovsopor år 2021

Fyra gånger per år samlar föreningen in grovsopor för alla boende på Lindgården.

Datum för 2021 är:

 • 8 mars kl. 18:00-18:30
 • 7 juni kl. 18:00-18:30
 • 6 september kl. 18:00-18:30
 • 6 december kl. 18:00-18:30

Plats: Grovsoprummet, till vänster om Grusåsgränd 88. Kom och lämna grovsoporna mellan kl. 18:00 – 18:30. Ställ inget utanför!

Vad får du lämna in?
Vi tar endast emot grovsopor. Det innebär att hushållssopor, deponiavfall och material som kan återvinnas inte får kastas i grovsoporna. Är du tveksam på vad du får lämna in? Kom och fråga oss innan du bär ut det till insamlingen.

Vi tar inte emot följande:

 • Farligt avfall och elektronikavfall (större elskrot)
 • Vitvaror
 • Målarburkar / kemikalier/miljöfarligt avfall
 • Bygg- / renoveringsavfall
 • Bildelar
 • Stora, skrymmande mängder trädgårdsavfall
 • Impregnerat träavfall
 • Kartonger
 • Batterier och glödlampor

Återvinning
Material som ska till återvinningen är exempelvis papper, tidningar, kartonger, plast, metall och glas. Här kan du lämna återvinningssopor: