Styrelsen & Valberedning

Vill du komma i kontakt med någon i föreningens styrelse är det enklast att skicka ett mail till oss via e-postadressen: styrelsen@lindgarden.net

Brf Lindgårdens styrelse blev vald vid årsstämman 22 maj 2019.

Ledamöter & suppleanter
Tobias Fagerlund. Ledamot, ordförande
Emma-Lisa Runius. Ledamot, vice ordförande
Jimmy Ekman. Ledamot, kassör
Gudrun Wessnert. Ledamot, sekreterare
Lennart Sigebrant. Ledamot
David Hamedani. Ledamot
Ola Hjortsten. Ledamot
Erika Svensson. Suppleant
Christian Käfling. Suppleant
Arghavan Khorrami. Suppleant

Valberedning
Sara Lindhagen
Ropen Sayessian