Styrelsen & Valberedning

Vill du komma i kontakt med någon i föreningens styrelse är det enklast att skicka ett mail till oss via e-postadressen: styrelsen@lindgarden.net

Brf Lindgårdens styrelse blev vald vid årsstämman 24 maj 2022.

Ledamöter & suppleanter

Peter Röhs, ordförande
Jimmy Ekman, kassör
Gudrun Wessnert, sekreterare
Camilla Hall, ordinarie ledamot
Ropen Sayessian, ordinarie ledamot
Anders Åhlén, ordinarie ledamot
Sara Nilsson, ordinarie ledamot
Roger Hansen, suppleant

Valberedning
Emma-Lisa Runius
Lennart Sigebrant
Serge Bokobza