Ekonomi

Här kan du hitta information om föreningens ekonomi, exempelvis våra årsredovisningar samt kontakt till vår ekonomiska förvaltare.

Brf Lindgården tar ut pantsättnings- och överlåtelseavgifter vid pantsättning respektive försäljning av en lägenhet i föreningen. Dessa avgifter är stadgeenliga på 1 % respektive 2,5 % av prisbasbelopp. Vid en eventuell försäljning betalas överlåtelseavgiften av köparen.

Föreningens organisationsnummer: 769612-7336
Fastighetsbeteckning: Dalen 4

Fakturaadress
Brf Lindgården
ID 28501
Box 1071831 29 Östersund

Revisor
Jon Nilsson, Deloitte AB.

Ekonomisk förvaltare
Förvaltning i Östersund (ägs av Riksbyggen) 
Hemsidan: www.rbekonomi.se/kontakt
E-post: kundtjanst@rbekonomi.se
Telefon: 010 – 175 71 00 (telefontid kl 9:00-12:00)
Postadress: Förvaltning i Östersund AB, Box 84, 831 21 Östersund

Årsredovisningar