Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lindgården till föreningsstämma.

 • Tid: Tisdag den 24 maj 2022 kl.18.30
 • Plats: Om vädret tillåter samlas vi utomhus och genomför stämman. Vi ses vid Lilla gården. Ta med paraply vid regn.  
 • Ombud: Kan du inte närvara på stämman kan du göra din röst hörd via fullmakt, bifogat i detta utskick.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning­
 18. Avslutande

Viktig information

 • Årsredovisning. Klicka här för att komma till årsredovisningen för 2021. Skulle medlem önska en printad version kan du beställa den genom att skicka ett mejl till styrelsen@lindgarden.net alternativt lägga en skriftlig beställning i postlådan vid föreningslokalen/tvättstugan. Lämna ditt namn och lägenhetsnummer.
 • Fullmakt. Om du inte kan komma kan du ge fullmakt åt någon närstående att företräda dig. Här kan du ladda ner en fullmakt.
 • Protokoll. Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på föreningens hemsida inom tre veckor efter stämman.

Grovsopor 2022

Insamling av grovsopor år 2022

Sex gånger per år samlar föreningen in grovsopor för alla boende på Lindgården.

Datum för 2022 är:

 • 7 mars kl. 18:00-18:30
 • 25 april kl. 18:00-18:30
 • 13 juni kl. 18:00-18:30
 • 29 augusti. 18:00-18:30
 • 24 oktober. 18:00-18:30
 • 12 december. 18:00-18:30

Plats: Grovsoprummet, till vänster om Grusåsgränd 88. Kom och lämna grovsoporna mellan kl. 18:00 – 18:30. Ställ inget utanför!

Här kan du läsa mer om vad du får och inte får lämna i vår insamling.

Skyddsrum i Dalen

I Dalen finns det skyddsrum för 4 000 personer, vid behov ska de vara öppna för alla som vill nyttja dem tills det är fullt.

Lindgården har inget eget skyddsrum men närmast för oss är skyddsrum på Pärongården, Äppelgården eller Hagtornsgården.

På MSB (Myndigheten för Samhällsskydd) hittar du en karta som visar alla skyddsrum nära dig. Klicka här.

MSBs hemsida är även en god informationskälla till vad som händer i vår omvärld och hur du kan förbereda dig skulle en kris eller krig inträffa.

Cykelinventering 2022

På grund av att det börjar bli fullt i alla våra cykelförråd, och ute på gården, är det dags för en cykelinventering. Syftet är att få bort herrelösa cyklar (och barnvagnar) som blivit kvarlämnade genom åren.

Hur går det till?

Under vecka 4 har du fått ett utskick i din brevlåda med information och lappar som ska fästas på din cykel/dina cyklar som står i förråden och/eller ute på gården. Lapparna ska vara tydligt fastsatta och märkta med namn, lägenhetsnummer och adress. I utskicket finns bifogat buntband för att fästa lapparna.

Behöver du fler lappar? Här kan du ladda ner och skriva ut.

Cyklarna ska vara uppmärkta senast 13/2 2022. Därefter omhändertas omärkta cyklar av föreningen och förvaras i ett avskilt förråd i 3 månader. Cyklarna lämnas sedan till polisen.

Regler för cykelförvaring

Följande regler gäller när du vill förvara/parkera din cykel i någon av våra förråd eller på gården:

 • Respektive boende har rätt att förvara 2 cyklar var i föreningens förråd/gård. Detta gäller oavsett ålder. Alltså, är ni en familj på 4 personer får ni förvara 8 cyklar i förråden/på gården. Vill man ha fler cyklar än detta så är det den egna uteplatsen, balkongen eller lägenheten som gäller. Ej trapphus eller andra gemensamma utrymmen.
 • I förråden är det inte tillåtet att låsa fast cyklar eller barnvagnar i cykelställen då det omöjliggör flyttning av trasiga och oanvända cyklar/vagnar.
 • Tanken med förråden är att man ska förvara cyklar och vagnar som används. Behöver ni långtidsförvara en cykel eller barnvagn får ni ansvara för det själv,  t ex i ert eget förråd.

Avgiftshöjning för 2022

Från och med den första januari 2022 kommer avgifterna att höjas med 2%, ett beslut som togs på styrelsemötet i december 2021. Vi vill gärna att våra medlemmar ska ha en god kvalitet i sin närmiljö och på sin gård och vår höjning av avgifterna är en förutsättning för att kunna ta hand om föreningen på bästa sätt.  

Hur det påverkar din månadsavgift beror på storleken på din lägenhet. Här ett exempel: Har du en månadsavgift på 3 500 kr blir det 70 kr mer per månad. Är månadsavgiften 5 000 kr blir det 100 kr mer per månad. Höjningen sker retroaktivt från och med februari.

Varför höjs avgifterna?

BRF Lindgården måste, liksom alla andra i omvärlden, möta kostnadsökningarna för el, värme, reparationer och underhåll. Som allt annat i vår ekonomi, stiger i regel priser på varor och tjänster. Årsavgiften och hyrorna är våra enda intäkter och de ska täcka de löpande kostnaderna för föreningen.

Ett sätt för bostadsrättshavare att hålla nere höga utgifter för föreningen är att minska risken för vattenskador, exempelvis genom att se över så att diskmaskiner, toaletter, tvättmaskiner inte läcker. Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare har koll på standarden i din egen lägenhet. Vi har tyvärr haft ett flertal incidenter de senaste åren, där föreningen har tvingats betala kostnader för vattenskador i kök och badrum.

Foto: Hyresgästföreningen

Uppföljning av kalla lägenheter

Under vecka 49 och 50 har vi haft besök av en styrtekniker som har tittat på fastighetens undercentral. Vissa injusteringar har gjorts vilket har lett till att majoriteten av de kalla lägenheterna nu har fått tillbaka en rimlig värme.

Vår fastighets drivs av ett gammalt ett-rörs-system vilket är känsligt för omslag i temperaturen. Nu vet vi att de kommande dagarna under julen kommer med kyla och låga temperaturer och vår förhoppning är att injusteringen har lett till att värmen har lättare att hänga med, och att era element blir varma.

Skulle du mot förmodan fortfarande uppleva att du har kallt i lägenheten ber vi dig att kontakta Nordstaden och felanmäla det. Den återkopplingen är viktig då vi försöker föra statistik på vilka lägenheter som är drabbade.

Vad ska vi göra långsiktigt

Under 2022 har vi budgeterat för att det ska genomföras en utredning gällande föreningens värmesystem. I dagsläget kan vi inte säga hur omfattande detta projekt kommer att bli men vi ska se till att kommunicera resultatet. Större investeringar om eventuellt byte av värmesystem kommer givetvis tas vid ett årsmöte eller en extrastämma. 

Kall lägenhet

Under hösten och den tidigare vintern har vi haft flera medlemmar i föreningen som har hört av sig till oss angående att det är kallt i lägenheterna. Vi i styrelsen gör allt i vår makt för att försöka hitta en lösning på problemet med kalla lägenheter – men allt går inte att lösa i en handvändning. Här kommer därför en sammanställning på vilka åtgärder du kan göra och vilka åtgärder vi i föreningen försöker göra.

Vad kan jag göra åt min kalla lägenhet?

 • Ställ möbler en bit ifrån elementen och undvik gardiner som hänger ner över dem. Runt elementen ska luften kunna röra sig fritt, så att värmen sprids till resten av lägenheten.
 • Känns elementen kalla kan du testa att lufta dem. Men läsa noggrant på hur du gör när du luftar element så att du inte riskerar att ett element springer i läck. Känner du dig osäker – kontakta Nordstaden för konsultation.

Om du upplever att det är kallt trots att du följer råden ovan kan du mäta temperaturen. Mät mitt i rummet på en meters höjd från golvet. Visar temperaturen under 20 grader flera dagar i rad ska du kontakta Nordstaden. De kan då komma och göra ett besök hemma hos dig för att se över din situation. Utifrån förutsättningarna i din lägenhet planeras eventuell åtgärd.

Vad gör föreningen åt kalla lägenheter?

Vi har nu varit i kontakt med vår tekniska förvaltare på Nordstaden som i sin tur har anlitat en styrtekniker. En tekniker kommer under vecka 49 gå igenom vår undercentral för att göra en felsökning. Vår förhoppning är att vi ska kunna få en åtgärdsplan efter detta besök.

Lufta elementen

När hösten drar in och temperaturen sjunker kan en del uppleva att lägenheten blir kallare och att elementen inte är riktigt varma. Då kan det vara dags att lufta dina element!

När ett element fungerar som det ska är den övre halvan varmare än den nedre. Om det finns luft i systemet blir däremot den nedre delen varmare och då är det dags att lufta.

På hösten när värmen sätts på igen efter sommaren kan det bildas luftfickor som gör att elementen inte blir riktigt varma. I ett hus med flera våningar samlas i regel luften i elementen högst upp i huset. Lufta elementen med jämna mellanrum – särskilt om du bor på den översta våningen.

Så här luftar du elementet själv

 1. Om elementets övre del är svalare än den nedre har du sannolikt luft i systemet. Känn efter med handen. Luften kan också göra så att det börjar låta i elementet.
 2. För att kunna släppa ut luften behöver du en elementnyckel. Om du inte har någon går det att köpa en sådan på ett byggvaruhus. Köp en multinyckel som passar till de flesta ventiler.
 3. Innan du öppnar ventilen, sätt en mugg eller handduk under. Skruva försiktigt tills det börjar pysa ut luft. När det börjar rinna ut vatten är det dags att skruva åt ventilen igen (om det inte finns luft i elementet kommer det vatten direkt). Kontrollera att den håller tätt, men dra inte åt för hårt.

Grovsopor 2021

Insamling av grovsopor år 2021

Sex gånger per år samlar föreningen in grovsopor för alla boende på Lindgården.

Kvarvarande datum för 2021 är:

 • 6 december kl. 18:00-18:30

Plats: Grovsoprummet, till vänster om Grusåsgränd 88. Kom och lämna grovsoporna mellan kl. 18:00 – 18:30. Ställ inget utanför!

Här kan du läsa mer om vad du får och inte får lämna i vår insamling.

Kalleles till ordinarie föreningsstämma 2021

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lindgården till föreningsstämma 18 maj.

 • Tid: Tisdag 18 maj 2020 kl.18.30
 • Plats: På grund av rådande Corona-tider samlas vi utomhus och genomför stämman. Ses vid Lilla gården. Ta med paraply vid regn.  
 • Ombud: Kan du inte närvara på stämman kan du göra din röst hörd via fullmakt, klicka på länken här nedan för att ladda ner. Skriv ut, skriv under och lämna till ditt ombud.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning­
 18. Avslutande

Protokollet kommer att vara tillgängligt hos styrelsen och publiceras på föreningens hemsida inom tre veckor från stämman.